فروشگاه اینترنتی پویا سیستم
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

دانلودها

مخصوص کنترلرهای مدل :

C16C ,C16 ,C36 ,C36C, D16 ,D36 ,D15 ,D35, A3 ,A4 ,A5 ,A6

مخصوص کنترلرهای مدل :

 C10 , C30 , D10 , D30 , A601 , A602 

مخصوص کنترلرهای مدل :

U6A ,U60 ,U6B ,U62 ,U63 ,U64 

E62 ,E63 ,E64 ,E66 ,W00 ,W02

W03 ,W04 ,W0 ,W3 ,WF1 ,WF2 

WF4 ,W66 ,U61 ,U60-75 

مخصوص کنترلرهای مدل :

U6A , U60 , U6B , U62 , U63 , W0 , W00 , W03 , W04 , WF1 , WF2 , WF4 , E62 , E63 , E64 , …

مخصوص کانفیگ کنترلرهای مدل:

C15 ,C16 ,C35 ,C36 ,D15 ,D16

D35 ,D36 ,A3 ,A4 ,A5 ,A6 ,R512

VP210 ,VP410 ,VP620 ,VP820 ,

VP1640 ,R516 ,R500

مخصوص کنترلرهای مدل :

U6A ,U60 ,U6B ,U62 ,U63 ,U64 

E62 ,E63 ,E64 ,E66 ,W00 ,W02

W03 ,W04 ,W0 ,W3 ,WF1 ,WF2 

WF4 ,W66 ,U61 ,U60-75 

HDSET

hdset

مخصوص کانفیگ کنترلرهای مدل:

C15 ,C16 ,C35 ,C36 ,D15 ,D16

D35 ,D36 ,A3 ,A4 ,A5 ,A6 ,R512

VP210 ,VP410 ,VP620 ,VP820 ,

VP1640 ,R516 ,R500 

ledvision

مخصوص کنترلرهای کالرلایت:

S2 Sender Card , I5A-F , I5A-75B , I5A-75E ,C3 Sender Box

ledset

مخصوص کنترلرهای لینسن:

RV908 , TS802D , TS921 , X100 ,….