لوازم جانبی

لوازم جانبی

لوازم جانبی قطعات تابلو ثابت ال ای دی شامل سیم لحیم ،سیم مسی ،سیم قلع اندود ،مقاومت های مصرفی در این زمینه و هر آنچه در ساخت تابلو ثابت LED مورد نیاز است.