کنترلر و درایور

کنترلر و درایور

قطعاتی کاربردی و مهم در زمینه نور پردازی که به کیفیت کار اهمیت ویژه ای می بخشد.

کنترلرها خروجی دیتا برای آی سی های درایور ال ای دی ایجاد می کنند و این کنترلر ها قابل برنامه ریزی هستند.

درایورها خروجی جریان را تحت کنترل دارند که از این طریق می توانند میزان جریان هر رنگ را کنترل کنند و ایجاد طیف رنگ کنند.