کنترلرهای تک رنگ

کنترلرهای تک رنگ کنترلرهایی هستند که غالبا برای ماژول های تک رنگ (هاب 12) کاربرد دارند البته برخی نیز دارای خروجی های هاب های دیگر نیز هستند که می توان برای ماژول های سه رنگ و هفت رنگ نیز استفاده کرد.