کنترلرهای فولکالر

کنترلرهای فولکالر کنترلرهایی هستند که دارای قابلیت نمایش تمام رنگ ها را دارند و برای ماژول های فولکالر کاربرد دارند البته برخی از آن ها دارای خروجی هاب هستند که می توان هاب مورد نظر را روی کنترلر نصب کرد و خروجی مدنظر را داشت.