فرستنده و گیرنده

فرستنده ها کنترلرهایی هستند که دیتا به صورت تصویر دریافت کرده و دیتا را به صورت پردازش شده به رسیورها ارسال می کنند. از این کنترلرها برای نمایشگرهای بزرگ استفاده می شود.

فرستنده و گیرنده برندهای مختلفی را داراست که هر رسیور و سندر باید از یک برند باشند.

از جمله برندها: Linsn , Huidu , Colorlight , Novastar,…