Linsn

شرکت Linsn از اولین شرکت های تولید کننده کنترلرهای تلوزیون شهری و بسیار مشهور می باشد. دارای کیفیت خروجی بالا ولی نرم افزار پیچیده مختص به خود است.