قطعات تابلو روان ال ای دی LED

قطعات تابلو روان ال ای دی LED شامل ماژول و کنترلر و پاور و غیره می باشد.

این قطعات بسته به نوع نمایشگر متفاوت هستند شامل کاربری ایندور و اوتدور به این معنی که کاربرد در چه محیط است.

دیگر موئلفه نوع رنگ بندی نمایشگر است که امروزه به دو نوع تک رنگ و تمام رنگی که همان فولکالر نیز می نامند اختصاص دارد.

قطعات تابلو روان ال ای دی LED

بعد از انتخاب نوع نمایشگر باید ابعاد نمایشگر مشخص شود و رزولیشن و همچنین شدت نور که به نوع ماژول بستگی دارد.

در نهایت پس از تعیین نوع و تعداد ماژول ها تعداد مورد نیاز پاور یا همان تغذیه را فراهم نمود.

تعداد پاور در نمایشگر بر عمر و دوام پاورها بسیار مهم می باشد که در این زمینه حتما از فروشنده راهنمایی باید گرفت.

در پایان نوع و مدل کنترلر را با توجه به ماژول و نوع کاربری باید انتخاب کرد که در اینجا نیز باید از فروشنده کمک گرفت.