کنترلر تابلو روان

کنترلر تابلو روان

کنترلر تابلو روان دارای نرم افزار انجام تنظیمات کلی و ویرایش اطلاعات قابل پخش بر روی نمایشگر است که از تنوع زیادی برخوردار است.