ویدیو پرسسور

ویدیو پرسسور دستگاه هایی هستند که ورودی های مختلف تصویری را گرفته و به رزولیشن مورد نیاز روی تلوزیون شهری شما تبدیل می کنند و به آسانی می توان ورودی مورد نظر را انتخاب نمود و در تلوزیون شهری و یا ویدئو وال نمایش داد.